J
jaðarhjalli
jaðarrás
jaðarurð
jafnvægislína
jafnvægishreyfingar jarðskorpunnar
→  flotjafnvægi
→  ísóstasí
jarðbik
jarðbor
jarðboranir
jarðbraut
jarðeldsneyti
jarðeldur
jarðeldahrina
jarðfirð
→  jarðnánd
→  sólfirð
jarðfræði
jarðfræðikort og töflur
jarðgas
→  jarðolía
jarðhiti
→  goshver
→  hverastrýta
→  laug
→  leirhver
jarðhitavatn  →
uppleyst efni
→  nýting jarðhita
aflstöðvar  →
jarðhitavirkjanir
vatnsaflsvirkjanir
jarðhita-, jarðhitavatn, -gufa, -versi
jarðhitasvæði
→  skipting jarðhita
→  háhitasvæði
→  lághitasvæði
→  samanburðartafla
→  varmagjafi
→  vatnsleiðari
jarðhnik  →
höggun
jarðlagahalli
jarðlagaumdæmi
jarðlagamyndun
jarðmyndun
jarðnánd
→  jarðfirð
jarðolía
→  jarðgas
→  olíugildra
→  olíugluggi
→  olíulind
→  olíusandur
jarðrakasvæði
jarðsil
jarðsjór
→  grunnvatnslinsa
jarðskjálftar
jarðskjálftafræði
jarðskjálftabylgjur, eðli
orsakir skjálfta
skjálftamiðja
skjálftaupptök
jarðskjálftamælingar  →
jarðskjálftamælar
Richterkvarði  →
stærð jarðskjálfta
orka jarðskjálfta
hröðun
túlkun jarðskjálftabylgna
fjarlægð frá upptökum
innviðir jarðar
gerðir misgengja
skjálftalausnir
→  við Ísland
flokkun jarðskjálfta
jarðskjálftasvæði jarðar
jarðskjálftasvæði Íslands
Suðurlandsskjálftar
skemmdir af völdum jarðskjálfta
→  tsunami
áhrifamat  →
Mercalli kvarði
jarðskorpa
jarðskrið  →
jarðsil
jarðskorpuhreyfingar  →
höggun
ísóstasí
orsakir jarðskjálfta
jarðsögutöflur
jarðtrog
jarðvegseyðing
→  uppblástur
jarðvegsskán, lífræn
jarðvegsþykknun
jaspis
járnglans  →
hematít
járnmyndanir
jón
júra
jöklabúskapur
jöklar  →
flokkun jökla
→  ákomusvæði
→  fyrningasvæði
→  hjarnmörk
→  ísauga
→  ísstrýta
→  jafnvægislína
→  jöklunarmörk
→  jökulkvörn
→  jökulsprungur
→  jökultjörn
→  leysingasvæði
→  snæfyrningar
→  snælína
jöklun
jökulá
→  dragá
→  lindá
jökulberg
jökulborið set
jökulbotn
jökulfarg
→  jafnvægishreyfingar jarðskorpunnar
→  sjávarstöðubreytingar
jökulgarður
jökulhlaup
jökulís
jökulker
jökulkvörn
jökullón
→  sporðlón
jökulmenjar
jökulrákir
jökulrof
→  botnurð
→  dreif
→  dreifarsteinar
→  grettistak
→  hengidalur
→  hvalbak
→  hvilft
→  hvilftarjökull
→  jökulborið set
→  jökulgarður
→  jökulker
→  jökulkvörn
→  jökulsker
→  jökulrákir
→  skriðjökull
→  urðarrönd
jökulrönd  →
urðarrönd
jökultunguvatn  →
sporðlón
jökulurð
jörðin  →
jarðskorpan
jnnri gerð jarðar
möttull jarðar
kjarni jarðar