L
lacuna
láflötur, geoid
laggangur
lagskipting sets
→  lagmót setlaga
→  lárétt
→  lóðgreint set
→  stærðarlagskipt
→  víxllaga
lábarinn
lághitasvæði
→  jarðhiti
→  jarðhitasvæði
→  skipting jarðhita
→  háhitasvæði
lághraðalag  →
deighvolf
lahar  →
eðjustraumar
landeyjar  →
óshólamr
landgrunn
landgrunnsbrún
landgrunnshlíðar
landgrunnsrætur
landlág
landmótun
frostverkanir  →
hafið  →
hrun  →
jöklar  →
→  jökulrof
→  botnurð
→  dreif
→  dreifarsteinar
→  grettistak
→  hengidalur
→  hvalbak
→  hvilft
→  hvilftarjökull
→  jökulborið set
→  jökulgarður
→  jökulker
→  jökulsker
→  jökulrákir
→  móbergshryggur
→  móbergskeila
→  móbergsstapi
→  skriðjökull
→  urðarrönd
vatnsföll  →
vindurinn  →
landmótun
landmælingar
landnámslag
landrek
→  botnskriðskenningin
→  flekakenningin
→  rök fyrir landreki
Lárentía
laug
laus jarðlög  →
set
leiðarlag
leiðarsteinn, leiðarsteinar
leðjusteinn
leir
leirgígur
leirhver
→  goshver
leirskífur
leirsteindir
→  bentonít
→  kaolínít
→  klórít
→  seladónít
→  smektít
leirsteinn
leirur
lekt
lífmerki
lífríkið, flokkun
lífræn jarðvegsskán
lífrænt set
lífsamfélög, röð
limestone  →
kalksteinn
lind
lindakalk
lindá
→  dragá
→  jökulá
linkol  →
kol
→  brúnkol
lína Wallace
líparít
lithosfera  →
berghvolf
ljómunaraldur
ljóseind
ljóstillífun
loftfirrtir gerlar
loftmyndir
myndkort
loftsteinn
lotukerfið
lón við sjó
löss