H
halógen
hamur — hamskipti →
ástandsbreyting
hálfhvörf
hálfmálmur
hamskiptavarmi
heimtur
hemlunarvegalengd
Hess, lögmál
hleðsla, Q  →
rafhleðsla
hitastig
hliðarmálmur
hlutfall, lögmálið um fast
hlutfallaefnafræði
hlutfallareikningar
hlutfallsstuðull
hluthleðsla
hlutleysing
hlutleysihvarf
hlutþrýstingur
hnévísir
hraði
hreint efni
hreyfing, staða
→  afl
→  hraði
→  hreyfiorka
→  hröðun
→  kraftur
→  massi
→  orka
→  skriðorka
→  stöðuorka
→  vatnsafl
→  vélræn orka
→  vinna
→  þyngd
hvarfefni  →
efnahvarf
→  takmarkandi
hvarfvermi
hvati
hýdrasín
hýdríð
hýdroníumjón  →
oxóníumjón
hýdroxíð
hýpóklórsýrlingur