M
margföldunarforskeyti
→  forskeyti
marktækir tölustafir
marktækir tölustafir í mælingum
massagreinir
massaprósenta
massatala
mssi, varðveisla í efnahv.
massi
→  afl
→  hraði
→  hreyfiorka
→  hröðun
→  kraftur
→  orka
→  skriðorka
→  stöðuorka
→  staða, hreyfing
→  vatnsafl
→  vélræn orka
→  vinna
→  þyngd
matarsóti
málmblanda
málmkristall
málmleysingjar
málmtengi
→  jónatengi
→  samgild tengi
málmur
→  hálfmálmur
meðalhraði
messing   →
látún
metrakerfið
mettun loftrýmis
misleit blanda
mól
→  Avogadrostalan
mólar
mólmassi
mólstyrkur
myndefni  →
efnahvarf
myndunarvermi