ummyndun bergs: með ummyndun er átt við útskolun við efnaveðrun og myndun síðsteinda, einkum leirsteinda, í smásæju holrými í berginu nálægt yfirborði jarðar við 100°- 300°C. Ummyndun veldur því að set límist saman og harðnar; [diagenesis].Sjá móberg.