Greining á orkuframleiðslu og orkunotkun á ÍslandiOrkumál

Notkun frumorku á Íslandi:  2002 2011


Notkun frumorku í heiminum:


Samanburður á óendurnýjanlegum og endurnýjanlegum orkufjöfum heimurinn/Ísalnd:Jarðhiti

Orkustreymi jarðhita:


Orka til húshitunar: 2002 2011


Árið 2003 nutu um 87% íbúa landsins hitaveitu til húshitunar og um 62% íbúa landsins fær orku frá Hitaveitu Reykjavíkur. Hún er stærsta hitaveitan í landinu og er virkjað afl hennar um 800 MW og orkuframleiðslan nemur u.þ.b. 3.100 GWh á ári.
1974-2016 ◊. 1974-2019 ◊.


Orkugjafar til húshitunar, verðsamanburður


Jarðhiti: nýting, hlutfallsleg skipting 2001 ◊. 2011 2013


Raforkuvinnsla með jarðhita: 2002 2011


Afl og raforkuvinnsla helstu raforkuvera 2002:  Uppsett afl 2011


Yfirlit yfir helstu jarðhitavirkjanir hér á landi: |T|Sjá mælieiningarnar.Vatnsafl

Vatnsorkuflæði:


Afl og raforkuvinnsla helstu raforkuvera 2002:  Uppsett afl vatnsvirkjana 2011


Sjá yfirlit yfir helstu virkjanir hérlendis.


Helstu notendru raforku:


Raforka, stóriðnaður, helstu kaupendur:


Raforkuverð til heimilisnotkunar í ýmsum löndum. Greining á verði:Olía

Olíunotkun, skipting milli tegunda:


Olíur, eldsneytisverð:


Bensín, sundurgreining á verði:


Bensínverð, samanburður milli landa:Losun CO2

Losun koldíoxíðs, CO2, frá brennslu eldsneytis 1986 - 198.


Losun koldíoxíðs, CO2Vetni

Vetni má vinna hér með raforku og nota á samgöngutæki:


Skýringamynd af efnarafölum:

orkumál, orka, co2, koldíoxíð, hitaveita, hitaveitur, eldsneyti, bensín, dísilolía, brennsluolía, frumorka,